سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

دانشگاهى اندیشیدن، جهادى کار کردن

نتایج آزمون میانترم تحلیل مدارهای الکتریکی

نتایج آزمون میان‌ترم تحلیل مدارهای الکتریکی (بخش مدارهای مقاومتی) کاردانی که روز 18 آذر 94 برگزار شد از بارم 8 از این قرار است. صاحبان نمره‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده، برای موفقیت در این درس نیاز به آماده‌سازی بهتری دارند.

  یادآوری می‌شود که برگه‌های آزمون میان‌ترم به عنوان یک تمرین بسیار مهم به دانشجویان تحویل شده و در جلسه‌ی امروز قرار بود ضمن رفع اشکال بخش پایان‌ترم، در مورد حل سؤالات میان‌ترم هم نکات مهم و مفیدی بیان شود که ظاهراً دانشجویان عزیز مایل به استفاده از این فرصت طلایی نبودند!

ردیف ش دانشجو میان‌ترم از 8
2 921141023 5.6
4 932141003 3.4
5 932141005 1.6
6 921141050 1.6
7 921141051 2
8 932141008 3.6
9 931141020 2.4
10 931141025 6.4
11 932141011 1.8
12 921141070 3.6
13 921141082 1.6
14 921141090 2.2
16 921141093 1.8
19 922141009 2.6
20 932141063 0.8
21 931141081 3.2
22 932141082 1.8
24 931141091 0
25 911141137 1.8
26 921141163 1.2
27 912141004 1.2
28 932141024 1.8
30 921141196 3.2
31 931141117 1.6
33 921141211 1.4
34 921141214 1
35 921141219 2.4